Lumumba (Dualism)

Image: Lumumba (Dualism), project Tanzania Revisited (2010)

Lumumba (Dualism)

In het fotowerk ‘Lumumba’ observeer ik een intiemer houding van twee mannen in een landschap in Dar es Salaam. Het is onduidelijk of de mannen elkaar bedreigen of beminnen. Liefde kan transformeren in haat en andersom. Of anders geïnterpreteerd worden door verschillende (sub)culturen. De foto verbeeldt een menselijke en psychologische symbiose.

De kracht van het beeld ligt in de spanning die er gecreëerd wordt, wat benadrukt is door het kleurencontrast van hun kleding. Meerdere rode en witte kledinglagen worden afgepeld. De dansers ontdoen zich om en om van oordelen, gelijkenissen en verschillen. Om ontwikkelingen, tegenstellingen en overgangsstadia te laten zien die mensen in relaties en het leven doormaken.
Achter een ogenschijnlijk spontane opname, ligt in mijn praktijk vaker een samenwerkingsproces aan ten grondslag. In dit geval een wisselwerking met twee dansers. Ik heb hen uitgenodigd om dansbewegingen in de open lucht te improviseren. Wat vanuit mijn oogpunt als culturele buitenstaander aansluit bij de fysiek georiënteerde omgang van mensen en de alledaagse intimiteit tussen dezelfde seksen in Tanzania.

Lumumba Theatre is een hedendaagse dans- en muziekgroep, bekend in Tanzania en van optredens bij internationale podia en festivals. In de Lumumba basisschool ontstond de kiem voor de in 1997 ontstane groep, welke is vernoemd naar de in 1961 vermoorde premier Patrice Lumumba van de DR Congo. Tanzania heeft nadien gevluchte Congolezen opgevangen, ook in het gebouw van de huidige Lumumba Primary School.

In een laatste brief aan zijn vrouw, sprak de socialistisch georiënteerde Lumumba over: “recht op een eerbaar leven, op een totale waardigheid, op een onafhankelijkheid zonder beperkingen”. Hij beschrijft ook hoe men “de onafhankelijkheid herleid heeft tot een kooi waarin men ons van buitenaf bekijkt, nu eens met welwillend medeleven, dan weer met vreugde en genoegen”. Hij spreekt over een “vernederend en schandelijk kapitalisme”. Bron: http://harykin.blog4ever.com/blog/articles-cat-147921-145017-la_derniere_lettre_de_patrice_lumumba_.html
Lees meer over de inmenging van het westen, vele doden en de strijd om onafhankelijkheid http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/580138/2001/08/22/Congolezen-nog-steeds-geen-baas-over-eigen-lot.dhtml

See more works: http://www.mathildejansen.com/category/p-r-o-j-e-c-t-s/tanzania-revisited


Comments are closed.