Exoticorum Imaginis Decem

Image: Latexdream (2012)

Exoticorum Imaginis Decem (Ten Images of Exotic Life forms)

Het project toont consumenten producten gemaakt van natuurlijke grondstoffen, die als een constructie op locatie zijn gefotografeerd. In 7 Amsterdamse parken en 3 locaties in Oost-Nederland. Als een nieuw type natuurfotografie dat inhoudelijk inhaakt op globale industrieën.

Van april t/m augustus 2012 werkte ik aan het kunstfotografie project Exoticorum Imaginis Decem,  dat visuele verbanden onderzoekt tussen industrieel verwerkte gebruiksproducten uit de globale economie, de herkomst van (vaak exotische) grondstoffen en natuurlijke omgevingen zoals parken die moderne mensen omringen. In Amsterdamse stadsparken en op enkele locaties in Oost-Nederland reconstrueerde ik (analoog) documentair ogende en fantasievolle fotografie op locatie. Locaties relateren aan mijn woonsituatie in de Nederlandse hoofdstad en mijn jeugd in een groene weelderige regio. In Amsterdam betrok ik diverse parken en stadsdelen bij het project, waarbij ik me liet inspireren door de ontstaansgeschiedenis of sociale functie van het park.
In droomachtige of vervreemdende werkelijkheden smelten producten en gecultiveerde natuur samen, leidende tot nieuwe levensvormen. Nadere bestudering laat zien hoe (elementen van) huishoudelijke- of consumentenproducten een interactie aangaan met de gecultiveerde natuur. Gebruikte producten zijn vervaardigd uit materialen zoals staal, rubber, katoen, hout, linnen, zijde, koper, zand, bioplastics, plantaardige zetmeel en vlas. En betreffen onder meer een mes, dienblad, condooms, lijm, cement, (coffee) to go cups, touw en sponzen. 

TNO stelt dat geopolitieke en globale economische ontwikkelingen een herziening van het Nederlandse grondstoffenbeleid noodzakelijk maken (tno.nl). De parallelle natuurwereld roept vragen op over de huidige relatie tussen mens en leefomgeving als bron voor overleving. En speelt met kennis over de herkomst van producten in de consumptiemaatschappij. Tijdens de klimaat- en kredietcrisis neemt de belangstelling voor een duurzame economie toe. Hulpstoffen zoals hout of landbouwgrond kunnen uitgeput raken. Gebruiksgoederen worden momenteel nauwelijks in verband gebracht tot de directe leefomgeving. Onderwijl is internationaal nieuws  over regio’s waar grondstoffen gewonnen of verwerkt worden onderhevig aan diverse partijen en lange- en korte termijn belangen.

In mijn fotowerk speel ik op een visuele manier met (in)complete media berichtgeving en beeldvorming, leidende tot fantasievolle voorstellingen. Hoe en waar worden grondstoffen gewonnen en welke raken uitgeput? Hoe verhouden gebruiksproducten zich tot mijn leefomgeving, dagelijkse waarnemingen en beleving van ‘natuur’? Via subjectiviteit en een onderzoeksgerichte instelling is mijn werk zowel vervreemdend, droomachtig als geloofwaardig. En visualiseer ik nieuwe werkelijkheden en dwarsverbanden, in een landschap dat door belanghebbende partijen en emoties aangestuurd wordt. Ik hoop dat fotowerk van het project ‘herkenbaar’ is voor mensen, die ook met vragen of versnipperde ervaringen als consument worstelen.

Onder meer vanwege mijn werk- en leefervaringen in Tanzania, waar schaarste aan (luxe)goederen en rijkdom aan natuurlijke grondstoffen het dagelijkse leven bepalen – en waar Chinese en Indiase investeerders volop actief zijn – heb ik geprobeerd mijn inzichten in de wereldmarkt te vertalen naar een lokaal georiënteerd project dicht bij huis. In het welvarende Nederland lijken consumenten uit te gaan van onuitputtelijke toevoer van producten en grondstoffen. Het fotografieproject Exoticorum Imaginis Decem speelt met fantasievolle aannames, illusies en werkelijkheden, met herkenbare producten die mensen in het leven van alledag gebruiken. Zo onderzoekt het project de betekenis van (lokale) natuur in relatie tot de (wereld)markt.

De titel van het project refereert aan Ten books of exotic life forms (1605) van botanicus Carolus Clusius, gepubliceerd in Latijn. En de sterk ontwikkelde internationale handelspositie van Nederland en Amsterdam sinds de Gouden Eeuw. Clusius onderzocht en beschreef diverse eigenschappen van planten in hun natuurlijke leefomgeving. Aan de hand van zijn reizen introduceerde hij nieuwe soorten in Europa, zoals de tulp en de aardappel.

Bioplastics (2012)

2500 dubbelzijdige A3 posters

In september 2012 worden er 2500 (FSC) posters met daarop 4 afbeeldingen, verspreid bij culturele podia, stadsdeelkantoren en in openbare ruimtes van Amsterdam. Het merendeel is (middels een A4 voorvouw) via de brievenbus bestemd voor Amsterdamse huishoudens en organisaties nabij de gefotografeerde parken. Ca. 1 – 2 posters per pand. (Wegens enthousiaste respons vaak meer!) De eerste vertoning van het project is gericht op de Amsterdamse gemeenschap. Zo wordt er iets tastbaars gegeven (weer) in de vorm van een product. Geïnteresseerden kunnen ook terecht bij een van de culturele locaties die Amsterdam rijk is of contact opnemen. Er worden vanaf medio sept. t/m okt. stapeltjes posters verspreid en ververst, bij onder meer: De Balie in Amsterdam (in de hal); Westergasterrein (o.a. het Ketelhuis & Pacific Parc); Pakhuis de Zwijger (in de hal). Het project kan desgewenst belicht worden bij organisaties en scholen of een startpunt vormen voor een workshop. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponge tour                                                                                                                               Pythagorasconnection

Summary (ENG)
The project shows parallel worlds of new and modern forms of nature. To visualize palpable connections between global consumer products – such as condoms, bioplastics (coffee) cups, paper, sponges or a copper tray -, (exotic) natural resources and local natural environments. Constructions are photographed on site in 7 parks of Amsterdam and 3 locations in the East of the Netherlands. 2500 Double sided A3 poster (FSC paper) with 4 images will be distributed in Sep/Oct 2012, to households, organizations and cultural venues around the parks in Amsterdam.

This project is supported by The Amsterdam Fund for the Arts & the artist.
Het project is mede ondersteund door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst


 

 

See more works: http://www.mathildejansen.com/category/p-r-o-j-e-c-t-s/exoticorum-imaginis

Persbericht / press release Nov 2012: http://mathildejansenstories.com/persbericht-exoticorum-imaginis-decem-2012-amsterdam/

(Once) wildflowers are cemented…

 

Comments are closed.