Bergen en dalen

longo

In een mensenleven waar een lach en traan elkaar afwisselend vergezellen, daar ontstaat de wonderlijke regenboog, liefde in onze diepte weerkaatst. Die regenboog komt vanuit het aanvaarden van onderlinge verschillen. En creeert tegelijk een gedeeld uitzicht en gevoel van verbondenheid.

Niets is aardser dan menselijkheid beleven van top tot teen. Het kan beinvloeden welke rechten je mensen gunt of welke (duurzame) inzet je verlangt van partijen met wie je samenwerkt. En of je als mens of organisatie veerkracht, daadkracht, transparantie en visie uitstraalt.

Een dal is een voorwaarde voor het ontstaan van de berg, het landschap dat bereid is om te krimpen of zich aan te passen om elders hogerop groei mogelijk te maken. Al is krimp een te weinig eervol woord, ik denk dat dalen magie bezitten die door de menselijke angst voor pijn niet altijd ten volle ervaren wordt. Hoe leerzaam is het om de essentie van mooie en moeilijke levenservaringen onder ogen te komen (ja ook een overval waarbij je verantwoordelijkheid op een ander af zou willen schuiven).

Als je begint aan een groot project bevind je je ook in een soort dal, vaak worden ideeen uit eerdere (mis)stappen geboren. Succes hangt nauw samen met het aanvaarden van die dieptes, die om kwetsbaarheid en een onbevooroordeelde houding vragen. Het pad naar een kleine haalbare of grote avontuurlijke top, vraagt om geloof en doorzettingsvermogen. Zodra het doel is bereikt volgt er voldoening en tijd om op adem te komen… plan B ligt vaak alweer op stapel.

Als alleen je succesmomenten meetellen is het eigenlijk nooit ‘genoeg’. Pas als je een groter huis hebt, nieuwe baan, etc is het ‘beter’. Van nature zijn mensen geneigd om verbeteringen na te streven in het bestaan, onderweg kan je het beste vertrouwen op de huidige situatie en vanuit die bewuste houding juist in relatief hoog tempo verder bouwen. Positiviteit trekt positiviteit aan. Net zoals materie andere materie aantrekt, de wijze waarop sterren, bergen en andere zaken groeien.

Je kan kracht en voldoening putten uit je reis door het landschap van A naar Beter. In een tijd van decentralisatie, mensgericht ondernemen en de toename van zelfstandigen, vormt vertrouwen het sleutelwoord voor constante groei en samenwerking. “Samen groot geworden door klein te blijven.” Ons winstdenken leidt tot dermate wisselende resultaten en is zodoende juist niet vruchtbaar of genoeg.

Mathilde  29 dec 2015

Beeld: “Men in the cities” Robert Longo and Cindy Sherman (in mijn schetsboek)

Comments are closed.